Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
pierderi vama veche
publica urgent anunt constanta
oferte serviciu anunturi
licitatii mamaia
pierdut diploma de bacalaureat
licitatii anunturi
constanta anunturi
pierderi constanta
anunturi vama veche
pierdut acte eforie nords

Anunturi Diverse

ANUNT PUBLIC nr. 1. S.C EWE SIMINOC S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA (PARC EOLIAN SIMINOC) COMPUSA DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI ACCES, PLATFORME MONTAJ/ INTRETINERE, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE (PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI (LES), PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA LA STATIA ELECTRICA DE TRANSFORMARE (PROPRIE) SI LES 110KV, ORAS MURFATLAR, JUDETUL CONSTANTA", extravilan oras Murfatlar, sat Siminoc, judetul Constanta, parcelele A5/2/1, A/5/2/2, A5/15, A59/6/2, A59/2/2, A59/ 57/1, A59/57/2, A59/58, A59/39, A48/26, anunta publicul interesat ca s-a depus la A.P.M documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M Constanta, str. Unirii nr. 23, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 08-16, si vineri intre orele 08-14 in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului. 29 Noi 2022
ANUNT PUBLIC Societatea DMYTH ART SRL, cu sediul social in Municipiul Constanta, Str. Mihai Viteau nr. 1, Bl. F1, Sc. D, Et. Parter, Apt. 63, Judet Constanta, Inregistrata la Registrul Comertului sub J 13/390/2013, Cui 31246693, titular al activităţii de COLECTARE SI VALORIFICARE DESEURI la punctul de lucru din Loc. Petrachioaia, cvartal 11, Jud. Ilfov, la adresa anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. 29 Noi 2022
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/ 2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA: SC WARDSAM INVEST SRL. SEDIU SOCIAL:Judet Tulcea oras Macin str I decembrie 1918 nr 16-18, Bl 16, sc C et 2 ap 9. TELEFON/FAX 0741740000/ 0753617903. ACTIVITATEA: Ferma zootehnica de crestere si ingrasare ovine. AMPLASARE: extravilan, localitatea Macin, strada Viticultori nr. 4. OBIECTIV: CRESTEREA OVINELOR cod CAEN rev. 1- 0122, (conform Ordinului INS nr.337/ 2007, rev 2 cod CAEN 0145). PREZENTAREA ACTIVITATII: Pe amplasamentul din localitatea Macin se desfasoara activitatea de crestere si ingrasare ovine in sistem controlat. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr. 5, telefon 0240/510622, fax: 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 29 Noi 2022
Consultare publică asupra propunerilor preliminare pentru PUZ-ul inițiat de S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L. S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L. lansează in dezbatere publică propunerile preliminare pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ - "MODIFICARE ȘI EXTINDERE PUZ - AMENAJARE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", extravilan comunele Dobromir, Băneasa, județul Constanța. Aria de influență a PUZ-ului se extinde și pe teritoriul comunei Ion Corvin. Inițiatorul PUZ-ului este S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L., cu sediul in Municipiul București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 91-97, Tronson 4, bl. F1, et. 1, ap. 33. Proiectantul PUZ-ului este S.C. ASCO CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul in Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Tei, nr. 80. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primăriei Dobromir, str. Băneasa, nr. 29, comuna Dobromir, județul Constanța, la sediul Primăriei Băneasa, str. Trandafirilor, nr. 101, comuna Băneasa, jud. Constanța și la sediul Primăriei Ion Corvin, str. Sfantul Andrei, nr. 50, comuna Ion Corvin, jud. Constanța, in perioada 28.11.2022 - 22.12.2022. Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică privind propunerile preliminare ale Planului urbanistic zonal, dezbatere ce va avea loc in data de 22.12.2022, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Dobromir, str. Băneasa, nr. 28, comuna Dobromir, județul Constanța. Răspunsul la observațiile și sugestiile transmise, precum și rezultatele informării și consultării vor fi puse la dispoziția publicului prin afișare la sediul Primăriei Comunei Dobromir, sediul Primăriei Comunei Băneasa și sediul Primăriei Comunei Ion Corvin, conform dispozițiilor legale. Procedura de informare și consultare a publicului pentru terenurile situate pe teritoriul comunei Dobromir se face in colaborare cu Consilul Județean Constanța. 28 Noi 2022
INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING in calitate de Proiectant General, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64, Bl. K4, Sc. 5, Ap.134, Sector 3, Tel/Fax: 0040 21 323 74 76, Mobil: 0722.715.304, email office@romanianexpert.ro, intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, Aviz de gospodarire a apelor pentru investitia: "LUCRARI DE INVESTITII IN CAZARMA 2749 MANGALIA" Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la D-l/ D-na. Arh. Danila Alexandra Tel. 0744820994, dupa data de 30 noiembrie 2022. 24 Noi 2022
*SOSA&SOSA SRL, titular al proiectului: ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI CU DESTINATIA DE HOSTEL", amplasat in Judetul Constanta, Comuna Limanu, Satul Vama Veche, Parcela A 467/3/2/12, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: ,CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI CU DESTINATIA DE HOSTEL", amplasat in Judetul Constanta, Comuna Limanu, Satul Vama Veche, Parcela A 467/3/2/12. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta. 23 Noi 2022
SIDOR & TIM GLOBAL S.R.L. cu sediul in: Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, Strada ULMETUM, Nr. 24, C1 - LOCUINTA, CAMERA 1, Judet Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): COMERT CU AMANUNTUL AL CARBURANTILOR PENTRU AUTOVEHICULE IN MAGAZINE SPECIALIZATE (STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI), conform cod CAEN Rev.1: 5050 sau cod CAEN Rev.2: 4730, amplasat in Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, Strada ULMETUM, Nr.10, Judet Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696. 21 Noi 2022
ANUNT PUBLIC EXTRAPOWER S.R.L. reprezentata prin Dan-Gabriel Batin, cu sediul in municipiul Constanta, str. Marcus Aurelius, nr. 18, cam. 17-18, judetul Constanta, titular al planului: Intocmire Plan Urbanistic Zonal - "PARC EOLIAN COBADIN 50 MW", pentru imobilul - teren si/sau constructii, situat in comuna Cobadin, extravilan, parcela A 249/26, lot 1, sola 55, parcela A 249/37, sola 55, parcela A 249/ 52/1, sola 55, parcela A 255/21/2, parcela A255/11, sola 43, parcela A258/ 26, parcela A200/12/1, parcela A 209/99, sola 38, nr. cadastrale: 106530, 104678, 100925, 104440, 102569, 107306, 101551, 107184, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta Comitetului Special Constituit din data de 02.11.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/ fax 0241/ 546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 21 Noi 2022
ȘAPERA MARIOARA, titular al Planului Urbanistic Planului Urbanistic Zonal pentru introducere in intravilan a parcelei A 898 / 21, Municipiul Constanta, situat in ituat in A 898 / 21, zona DN3, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului. 15 Noi 2022
Agro Sori-Star SRL ,CU SEDIUL IN LOC COBADIN ,JUD CONSTANTA STR CIOCARLIEI ,NR 6 AVAND CUI RO17317861anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere acordului de mediu pentru proiectul -Construire spalatorie parter si Anexa parter si acordarea la utilitati: RAJA si ENEL- propus a fi amplasat in judetul Constanta, comunaCobadin, Intravilan, str.Soseaua Constantei, nr.46, Lot 1.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru ProtectiaMediului Constanta, str.Unirii nr.23, judetul Constanta si la sediul societatii Agro Sori-StarSRL din judetul Constanta, comuna Cobadin, str. Ciocarliei, nr.6, in zilele de luni-vineri intreorele 9-13.Observatiile se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului -agentia pentru PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA 15 Noi 2022
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA, anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de Mediu pentru -PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020- 2025- JUDEȚUL CONSTANȚA-, in judetul Constanta, si organizarea dezbaterii publice in data de 28.12.2020Dezbaterea publica se va organiza on line pe situl APM Constanta. In acest sens publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la adresa : office@apmct.anpm.ro, pana la data de 25.12.2020. 15 Noi 2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. RAJA S.A. CONSTANTA. RAJA S.A. CONSTANȚA, cu sediul in mun. Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, titular al proiectului EXTINDERE REȚEA DE APĂ, CANALIZARE ȘI STAȚIE DE POMPARE APĂ UZATĂ iN ZONA PLAJEI MODERN, LOCALITATEA CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Constanța, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: EXINDERE REȚEA DE APĂ, CANALIZARE ȘI STAȚIE DE POMPARE APĂ UZATĂ iN ZONA PLAJEI MODERN, LOCALITATEA CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Constanța, din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, jud. Constanța, in zilele de luni pană vineri, in intervalul orar 09.00- 13.00, precum și pe adresa de internet http://apmct.anpm.ro. 15 Noi 2022
Anunţ public privind dezbaterea publică(autoritatea competentă pentru protecţia mediului) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanta anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL, CENTRU SPA SI PISCINA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, amplasat in judetul Constanta, mun. Constanta, str. Unirii, nr. 67 titular: MOTECO S.R.L., cu sediul in judetul Constanta, mun. Constanta, str. Traian, nr. 34, bl. B3, sc. A, ap. 44Tipul deciziei posibile luate de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la următoarea adresă de internet http: apmct.anpm.ro.Dat fiind situatia de alerta declarata la nivel national, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, se va sustine on line. In acest sens publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la adresa : office@apmct.anpm.ro, pana la data de 04.02.2021. 15 Noi 2022
Duminica Nicolae, titular al Plan urbanistic de Detaliu pentru construire sapte imobile P+1E cu destinatia de locuinte, un imobil P+2E cu destinatia spa, amenajare incinta, imprejmuire teren si organizare de santier, teren identificat prin nr. Cad 233193, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, statiunea Mamaia, zona ONPLONGE JR, N.C. 233193, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic de detaliu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului. 15 Noi 2022
S.C. CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul in Str. Varful cu Dor, nr. 10, Mun. Constanta, jud. Constanta, titular a notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - AMENAJARE PIATA URBANA GARA CONSTANTA, amplasat in Mun. Constanta, Zona Parcul Garii, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 27.10.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Str. Unirii nr. 23, tel. 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile ulterioare. 02 Noi 2022
01.12.2022
01 Dec 2022Editia #4118
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.