Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
anunturi techirghiol
constanta anunturi
adunari generale constanta
licitatii mamaia
pierdut acte eforie nords
ziar Anunt Constantean
anunt constantean
pierderi constanta
oferte serviciu techirghiol
anunturi mamaia
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

NUMITI SALI SABRI SI SALI LUMINITA anunta ca au intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr. 77 DIN 05.12.2023 pentru lucrarile de desfiintare constructie c1 si constructie locuinta p+1 cu spatiu comercial la parter , Loc. Medgidia, Str. Oprea Haraciu, Nr. 11A 06 Dec 2023
Anunț public. SC Babylonia Resort SRL sediul in Constanța, Costinești, str. Principală nr.2D solicită de la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul HOTEL-RESTAURANT amplasat in localitatea Costinești, str. Principală nr. 2D, jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul APM. Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon 546696 25 Noi 2023
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC TITALNIC SRL. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Vacareni, strada Principala 173, TELEFON/ FAX: 0745615106. ACTIVITATEA: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. AMPLASARE OBIECTIV Comuna Vacareni strada Principala nr 173. SCOPUL ATIVITATII: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare (abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512); Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. PREZENTAREA ACTIVITATII: In intravilanul comunei Vacareni se desfasoara activitatea de crestere a pasarilor , abatorizare si transport rutier de marfuri. Unitatea desfasoara urmatoarele activitati conform codurilor CAEN: Cresterea pasarilor cod CAEN 0147 (Ferma de crestere pasari cu capacitatea de 12000 locuri); Prelucrarea si conservarea carnii de pasare( abator de pasari cu capacitatea de 4000 capete/ an) cod CAEN 1012 (cod CAEN REV 2 -1512). Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 25 Noi 2023
Sc Steinweg Romania srl anuna publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIBSE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER propus a fi amplasat in Judetul Constanta, mun. Constanta, incinta Port, zona Port Constanta Sud- Agigea, Platforma 3 InformaJiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta și Steinweg Romania, Constanta bdul Tomis nr 30 et 1 in zirele de L-V intre orele 9-16. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta 25 Noi 2023
Compania Mindset Production S.R.L./ Mobra Films S.R.L., in baza avizelor emise de C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta, Sectia drumuri nationale Constanta, IPJ Constanta - Serviciul Rutier si D.R.D.P. Constanta - Serviciul siguranta circulatiei, anunta realizarea unui eveniment in zona statiei de taxare Giurgeni- Vadu Oii, in ziua de luni, 27 noiembrie 2023, orele 08:00- 16:00, pe sector drum DN2A km 115+ 000 - km 116+ 000 cu instituirea unor restrictii de circulatie. 24 Noi 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. FALCON WIND S.R.L., prin Administrator Pavel Marian, titulara proiectului: ,,PARC ENERGETIC EOLIAN 9CE-54 MW, STATIE DE TRANSFORMARE, RETELE ELECTRICE DE RACORD, CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAI DE COMUNICATIE SI ACCES, EXTRAVILAN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Mereni, extravilanul localitatii Mereni, Parcelele: A577/12, A559/6, A559/7, A557/1, A557/23, A284/4, A295/10, A295/11, A295/17 si A292/8, judet Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, pentru proiectul: ,,PARC ENERGETIC EOLIAN 9CE-54 MW, STATIE DE TRANSFORMARE, RETELE ELECTRICE DE RACORD, CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAI DE COMUNICATIE SI ACCES, EXTRAVILAN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Mereni, extravilanul localitatii Mereni, Parcelele: A577/12, A559/6, A559/7, A557/1, A557/23, A284/4, A295/10, A295/11, A295/17 si A292/8, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judet Constanta, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Constanta 21 Noi 2023
Conform legi nr. 102/13.04.2023 , alineatul 23.3 , se anunta public obtinerea autorizatiei de constructie nr 48 din 15.11.2013 , emisa de catre Consiliul Judetean Constanta , pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - RESTAURANT SI LOCUINTE LOCATIVE , IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ", pentru amplasamentul din Municipiul Mangalia de pe str. Negru Voda nr 57 , jud Constanta , avand numar cadastral 109717. Titular Black Sea Franchises SRL , reprezentata de Stanica Adrian , sediu social str Ion Mecu nr 8 , Mangalia , jud Constanta 17 Noi 2023
Subsemnatii Batala Florin-Petrut si Batala Petronela- Lenuta, domiciliati in Orasul Constanta, str. Theodor Sperantia, nr. 38-40, Bl.18B Sc.B, Et.3, Ap.23, Judetul Constanta, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23.1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23. 3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; Autorizatia de Construire nr. 801/27.09.2023, emisa de Primaria Orasului Constanta, Judetul Constanta; Titlul/ descrierea proiectului: "DESFIINTARE PARTIALA, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE CORPURI C1 SI C2, REZULTAND UN SINGUR IMOBIL CU REGIM DE INALTIME PARTER-LOCUINTA UNIFAMILIALA, DESFIINTARE CORP C3 SI IMPREJMUIRE TEREN" 09 Noi 2023
08.12.2023
08 Dec 2023Editia #4490