Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
oferte serviciu anunturi
licitatii mamaia
anunturi mamaia
pierderi vama veche
pierdut diploma de bacalaureat
oferte serviciu mamaia
ziar Anunt Constantean
anunturi vama veche
licitatii anunturi
adunari generale constanta
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: UNITATEA MILITARA 01837 MIHAIL KOGALNICEANU cu sediul in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.1 Telefon: 0241258190, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea obiectivului "ASIGURARE PLATFORMA PARCARE AERONAVE" - CP 9A1385 IN CAZARMA 888/U.M 01837 MIHAIL KOGALNICEANU " localizat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la numarul de telefon 0754 059 529, dupa data 28.03.2024. 04 Apr 2024
INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: UNITATEA MILITARA 01837 MIHAIL KOGALNICEANU cu sediul in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.1 Telefon: 0241258190, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea obiectivului "ASIGURARE PLATFORMA PARCARE AERONAVE" - CP 9A1385 IN CAZARMA 888/U.M 01837 MIHAIL KOGALNICEANU " localizat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la numarul de telefon 0754 059 529, dupa data 28.03.2024. 04 Apr 2024
PROD-GAL S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: "INFIINTARE LIVADA DE NUC si UNITATE DE CONDITIONARE", propus a fi amplasat in localitatea Mangalia, parcela 279, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judet Constanta, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 04 Apr 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE COMUNA CRUCEA, titulara proiectului: "INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRUCEA, JUDET CONSTANTA", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRUCEA, JUDET CONSTANTA", propus a fi amplasat in judet Constanta, comuna Crucea, extravilan, parcela 105548, nr. cadastral 105548. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judet Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 04 Apr 2024
ROMPETROL ENERGY S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei actualizarii deciziei etapei de incadrare si a acordului de mediu, pentru: MODIFICARE PROIECT IN TIMPUL EXECUTIEI "CONSTRUIRE CENTRALA TERMOELECTRICA IN COGENERARE" AUTORIZAT CU AC 533/10.11.2021, pe amplasamentul UT Midia, in oras Navodari, zona Industriala Midia, b-dul Navodari, nr. 9A, judetul Constanta, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU NR. 7/14.05.2013, DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE nr. 7718/07.01.2019 actualizata cu 95/17.03.2021 si Anexa nr. 7/17.03.2021. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta si la adresa din municipiul Constanta, b-dul Navodari, nr. 9A, Corp Administrativ, etaj 3, judetul Constanta, titular ROMPETROL ENERGY S.A., in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 03 Apr 2024
MULTISERVICE CYCLOP VTM SRL anunta publicul ca a obtinut Autorizatia de Construire nr. 935/07.11.2023 in scopul Alimentare cu energie electrica service auto-spor de putere imobil 03 Apr 2024
Subscrisa, ECO SOLAR POWER S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 89-97, Cladire A, Metropolis Center, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11915/2021, avand CUI 43603463, reprezentata de Bogdan Asanache, in calitate de Administrator, intentioneaza sa construiasca in Comuna Baneasa, Jud. Constanta, Parcul Fotovoltaic Baneasa cu o capacitate de 27.096MW. 03 Apr 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA, titular al proiectului: "CONSTRUIRE CLADIRE DE LEGATURA INTRE CORP C7 SI C8", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "CONSTRUIRE CLADIRE DE LEGATURA INTRE CORP C7 SI C8", propus a fi amplasat in municipiul Constanta, str. Sentinelei nr. 40, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, in zilele de luni-vineri, intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: S.C. CRISTILORY PROD S.R.L., Oras Panciu, str. Diocheti nr. 1, judet Vrancea, telefon 0740/035.505, email: avizedocumentepanciu@ gmail.com, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa "Dobrogea- Litoral", Aviz de Gospodarire a Apelor pentru: "Exploatare temporara a agregatelor naturale de rau in perimetrul Dunare - Brat Ostrov, km 363+450 - 363+950", amplasata in Extravilan - Fluviul Dunarea km 363+450 - 363+950, comuna Ostrov, judet Constanta. Aceasta activitate este: activitate exploatare noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta urmatoarele ape uzate: NU ESTE CAZUL. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitanta de aviz la adresa mentionata sau elaboratorul documentatiei: S.C. FONSECA ART S.R.L., la adresa - bdul Tomis nr. 143A, etaj 10. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantei sau la adresa: Gheorghe Babu, telefon 0756/165.166; fax 0241/638.116, email: babu_m_gigi@yahoo.com. 28 Mar 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA AGIGEA, titulara proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA AGIGEA, propus a fi amplasat in judet Constanta, comuna Agigea, str. Orhideelor, Narciselor, Viorelelor, Brandusei, Margaretelor, Violetelor, Ciocarliei, Avram Iancu, tronson DN39 - intersectie str. Berzei, tronson intersectie str. Vlad Tepes - intersectie str. Nicolae Balcescu, drum comunal DC 1D (fosta strada Nicolae Titulescu tronson 3), drum comunal DC 1E (fosta strada Nicolae Titulescu tronson 6), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judet Constanta, zilnic, intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediulu 28 Mar 2024
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/TITULAR: PFA DIMA LORIN. SEDIU: ORAS MACIN JUDET TULCEA: TELEFON/FAX: 0746190013. ACTIVITATEA: FERMA SUINE cod CAEN 0123. AMPLASARE OBIECTIV EXTRAVILAN ORAS MACIN. SCOPUL ATIVITATII: FERMA SUINE COD CAEN 0123. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul localitatii Macin se desfasoara activitatea de crestere suine. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 28 Mar 2024
Anunt public privind depunerea solicit─ârii de emitere a acordului de mediu. Lidl Romania SCS Lidl Romania SCS prin Hincu Bianca, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire foraj irigatii si organizare santier, propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, Str. Industriei, nr. 1. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: Municipiul Constanta, Str. Unirii nr. 23 si la sediul titularului Lidl Romania SCS din judetul Ilfov, comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr. 19, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta. 28 Mar 2024
INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: UNITATEA MILITARA 01837 MIHAIL KOGALNICEANU cu sediul in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.1 Telefon: 0241258190, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea obiectivului "ASIGURARE PLATFORMA PARCARE AERONAVE" - CP 9A1385 IN CAZARMA 888/U.M 01837 MIHAIL KOGALNICEANU " localizat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la numarul de telefon 0754 059 529, dupa data 28.03.2024. 28 Mar 2024
Executam: acoperisuri, reparatii, dulgherie, jgheaburi, mansarde, garduri, foisoare, burlane si alte accesorii. Relatii: 0748/582.608. 22 Mar 2024
SC IK SRL anunta obtinerea autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor cu A.C. NR. 6/12.01.2024 " MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 202/06.05.2021 din " CONSTRUIRE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA P+2E+3E RETRAS " in " CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+4E" din localitatea NAVODARI, str. M1, lot 6+7, parcela A166/31. 20 Mar 2024
Iosifescu Simona, titular al proiectului "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite beneficiar persoana fizica Iosifescu Simona", anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", propus a fi amplasat in orasului Macin, T1, P6, nr.cad.30792-0.55 ha, jud. Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot si consultate la sediul A.P.M. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (Cladirea Donaris), et. 3, jud. Tulcea, in zilele lucratoare intre orele 9:00-16:30 si vineri intre orele 08,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in terment de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Tulcea. 15 Mar 2024
14.04.2024
14 Apr 2024Editia #4618