Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
pierdut acte eforie nords
constanta anunturi
pierderi vama veche
licitatii anunturi
anunturi vama veche
publica urgent anunt constanta
anunturi techirghiol
pierderi constanta
oferte serviciu anunturi
ziar Anunt Constantean
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

CNAIR SA, expropriator in numele statului roman pentru realizarea investitiei "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea", ii ANUNTA pe toti titularii drepturilor reale/orice persoane care justifica un interes legitim asupra imobilelor afectate de amplasamentul investitiei identificati conform HG.1602/2022 si HG.705/2023, situate in UAT Braila, UAT Vadeni din Jud. Braila, UAT Smardan si UAT Jijila din Jud.Tulcea, ca in temeiul art. 19(2) Legea 255/2010 si art. 15(1) HG 53/2011, in perioada 14.06.2024 - 25.06.2024, sa depuna in atentia Secretarilor generali ai primariilor, optiunile privind acceptarea cuantumului despagubirii propuse si copii legalizate ale documentelor doveditoare:la Consiliul Local al Municipiului Braila, avand locatia in prezent in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr, 17, e-mail: pmb@pmbr.ro;la Consiliul Local al Comunei Vadeni, in str. Emilia Dumitrescu nr.181, jud.Braila, e-mail: office@vadeni.ro;la Consiliul Local al Comunei Smardan, Str. Preot Stefan Carlan nr. 117, Comuna Smardan, Jud Tulcea, Email: secretar@primariasmardantulcea.ro;la Consiliul Local al Comunei Jijila, Str. Principala nr. 77, Comuna Jijila, Jud Tulcea, E-mail: prmrjijila@yahoo.com.In perioada 26.06.2024 - 27.06.2024, se vor desfasura lucrarile Comisiilor constituite la nivelului Consiliilor Locale Braila, Vadeni, Smardan si Jijila, la sediile mentionate, pentru analiza cererilor si documentelor, in vederea emiterii Procesului verbal si Hotararii de acordare a despagubirilor, titularii urmand a fi convocati prin posta. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, insotit de tabelele cu imobilele expropriate si Decizia de expropriere sunt afisate la sediile si pe web site-urile Consiliilor locale, incepand cu data prezentului anunt. 14 Iun 2024
Subscrisa CAPEX HOLDING INVESTMENT SRL, cu sediul ĩn Orasul Cernavoda, Str. 9 Mai, Bl.C1, Sc.B, Etaj Parter, Ap.13, judetul Constanta, avand Cod Unic de Inregistrare RO 40288426, reprezentata legal prin Chirescu Viorel, in calitate de administrator, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23^1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; - Autorizatia de Construire nr. 21/20.05.2024, emisa de Primaria Orasului Cernavoda, Judetul Constanta; - Titlul/descrierea proiectului: "CONSTRUIRE LOCUINTE MODULARE (LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE), 2 GARAJE SI AMENAJARE INCINTA 05 Iun 2024
ANUNT CONFORM ART. 7, ALIN. 23˄3 DIN LEGEA 50/1991, ACTUALIZATA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 742/11.09.2023 EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - ANUNT INCEPERE LUCRARI EXECUTIE STR. 8 MARTIE NR. 52BIS, CONSTANTA, NR. CA.D. 214822, DURATA DE EXECUTIE 24 LUNI, BENEFICIAR VASILESCU GEORGE-CRISTIAN. DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII: DOCUMENTATIE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PERGOLA, INLOCUIRE ACOPERIS ACCES LOCUINTA SI INCHIDERE BALCON MANSARDA 20 Mai 2024
18.06.2024
18 Iun 2024Editia #4683