Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
oferte serviciu techirghiol
anunturi oferte serviciu
oferte serviciu mamaia
adunari generale constanta
pierderi vama veche
pierderi medgidia
anunturi vama veche
pierdut acte eforie nords
constanta anunturi
anunt constantean
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Constanta :: Anunturi

ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE SNN SA BUCURESTI prin Sucursala CNE Cernavoda, localitatea Cernavoda, str. Medgidiei, nr 2, jud. Constanta, Nr. Reg.Comert: J13/3442/2007, numar de inregistrare fiscala: 22554619, organizeaza la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, Pavilion 0 - Licitatie publica cu strigare in data de 12.12.2023 la ora 10.00 pentru vanzarea unui "BAC MIXT AUTOPROPULSAT 180 CP "VOINTA". Acesta are urmatoarele caracteristici tehnice: lungime maxima 17,71 m; latime maxima 3,65 m; pescaj maxim 1,18 m; deplasament maxim 41 tone; capacitate maxima de incarcare 13,775 tone; nr maxim de pasageri 30 persoane; viteza maxima 17 km/ora; propulsat de un motor MAC tip D2156HMN8, putere maxima 180 CP; destinat transportului de pasageri, marfuri si remorcarii unor nave de mici tonaj; an de fabricatie 1993. La licitatie pot participa persoane juridice si persoane fizice. Documentatiile de licitatie pot fi ridicate de la casieria Sucursalei CNE Cernavoda sau se pot transmite on-line dupa achitarea in numerar/ virament bancar a sumei de 100 lei/set. Pret incepere licitatie este de 17.090,00 EUR. Garantia de participare este de 10% din valoarea optiunii fara TVA si se achita cu ordin de plata in contul RO63 RNCB 0116 0497 1852 0008 deschis la B.C.R. Cernavoda Inscrierile se pot face la sediul societatii pana la data de 11.12.2023 orele 13.00 prin depunerea documentelor de calificare solicitate, precum si a documentului care atesta plata garantiei de participare; Detalii suplimentare se pot obtine la sediul Sucursalei CNE sau la telefoanele: 0736379433 pentru conditii de participare; 0726678076 sau 0722285089 pentru detalii tehnice; In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in datele de: 19.12.2023 ora 10.00 - cu acceptarea inscrierilor la licitatie pana la data de 18.12.2023, orele 13.00, si 12.01.2024 ora 10.00 - cu acceptarea inscrierilor la licitatie pana la data de 11.01.2024, orele 13.00. 27 Noi 2023
Anunț public. SC Babylonia Resort SRL sediul in Constanța, Costinești, str. Principală nr.2D solicită de la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul HOTEL-RESTAURANT amplasat in localitatea Costinești, str. Principală nr. 2D, jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul APM. Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon 546696 25 Noi 2023
Sc Steinweg Romania srl anuna publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIBSE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER propus a fi amplasat in Judetul Constanta, mun. Constanta, incinta Port, zona Port Constanta Sud- Agigea, Platforma 3 InformaJiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta și Steinweg Romania, Constanta bdul Tomis nr 30 et 1 in zirele de L-V intre orele 9-16. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Constanta 25 Noi 2023
Compania Mindset Production S.R.L./ Mobra Films S.R.L., in baza avizelor emise de C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta, Sectia drumuri nationale Constanta, IPJ Constanta - Serviciul Rutier si D.R.D.P. Constanta - Serviciul siguranta circulatiei, anunta realizarea unui eveniment in zona statiei de taxare Giurgeni- Vadu Oii, in ziua de luni, 27 noiembrie 2023, orele 08:00- 16:00, pe sector drum DN2A km 115+ 000 - km 116+ 000 cu instituirea unor restrictii de circulatie. 24 Noi 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. FALCON WIND S.R.L., prin Administrator Pavel Marian, titulara proiectului: ,,PARC ENERGETIC EOLIAN 9CE-54 MW, STATIE DE TRANSFORMARE, RETELE ELECTRICE DE RACORD, CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAI DE COMUNICATIE SI ACCES, EXTRAVILAN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Mereni, extravilanul localitatii Mereni, Parcelele: A577/12, A559/6, A559/7, A557/1, A557/23, A284/4, A295/10, A295/11, A295/17 si A292/8, judet Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, pentru proiectul: ,,PARC ENERGETIC EOLIAN 9CE-54 MW, STATIE DE TRANSFORMARE, RETELE ELECTRICE DE RACORD, CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAI DE COMUNICATIE SI ACCES, EXTRAVILAN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Mereni, extravilanul localitatii Mereni, Parcelele: A577/12, A559/6, A559/7, A557/1, A557/23, A284/4, A295/10, A295/11, A295/17 si A292/8, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judet Constanta, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Constanta 21 Noi 2023
Anunt licitatie Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal nr. 35, telefon 0241/814.085, fax 0241/811.006, solicita anularea licitatiilor din data de 29.11.2023, cu privire la imobilele teren domeniul privat al municipiului Medgidia, din str. Vilcelelor nr. 4, lot 2, judet Constanta, identificat cu nr. cadastral 110873, in suprafata de 1.242 m.p. si imobilul teren din str. Podgoriilor nr. 17A, identificat cu nr. cadastral 111064, in suprafata de 431 m.p., avand in vedere motive de natura juridica 21 Noi 2023
Anunt licitatie Lichidatorul judiciar al Metacom Sandblasting S.R.L. anunta vanzarea la licitatie publica, incepand cu data de 28.11.2023, ora 12.00, in conditiile Legii 85/2006, a bunului mobil, constand in: Instalatie sortare/spalare abrasive balastiera si de cariera (25.000 lei, exclusiv T.V.A.), la pret redus cu 85%. Garantia de participare la licitatie, de 10% din pretul de pornire si taxa de participare, de 100 lei, exclusiv T.V.A., se vor achita cu cel putin o zi, inainte de data organizarii licitatiei. In caz de adjudecare, pretul licitat va fi achitat in cel mult 10 zile calendaristice, calculate de la data adjudecarii. Inscrierea la licitatie, achitarea garantiei, a taxei de participare la licitatie si a contravalorii caietului de sarcini, se fac la adresa din Constanta, str. Marc Aureliu nr. 18, et.2, camera 1, judet Constanta, unde vor avea loc toate sedintele de licitatie. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in fiecare zi de marti a saptamanii, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Informatii la telefon: 0723/147.641 21 Noi 2023
ANUNT LICITATIE Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanta organizeaza in data de 14.12.2023, ora 12.00, la sediul sau din str. Caraiman nr. 2: Licitatie publica deschisa cu strigare pentru valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune. Taxa de garantie la licitatie este de 10% din valoarea mijloacelor fixe licitate si se vireaza in contul Societatii Oil Terminal S.A. Constanta nr. RO68 BTRL 0140 1202 6931 35XX, deschis la Banca Transilvania Constanta. Lista mijloacelor fixe, caietele de sarcini si alte relatii se pot obtine la sediul societatii: Biroul Investitii - Vasile VRABIE, telefon: 0241/702.600, interior: 1114, adresa email: vasilevrabie@oil-terminal.com. 21 Noi 2023
Pierdut Carnet de Student, emis de Universitatea "Ovidius" Constanta, Facultatea de Litere, pe numele Pasat Ana-Maria. Il declar nul. 21 Noi 2023
Pierdute Certificate IMO: A.F.F. nr. 00023463/21.07.2021; Competenta nr. 00028312/30.07.2021, pe numele Suciu Ilie Sorin. Le declar nule. 21 Noi 2023
Crama "Capitol" angajeaza: bucatareasa, ospatar, femeie de serviciu. Contract de munca permanent! Relatii la telefon: 0744509.391 21 Noi 2023
Santierul Naval Orsova S.A. - SUCURSALA AGIGEA angajeaza, in conditiile legii, 5 lacatusi constructii metalice si navale. Informatii la sediul din Incinta Port Constanta Sud-Agigea DPL-E, telefon 0241/602.566 si email: resurseumane@snoagigea.utix.ro. 21 Noi 2023
S.C. Complex Palas Pelican S.A., cu sediul in Mamaia, angajeaza ingrijitor spatii hoteliere. Program 8 ore/zi, salariu motivant. C.V.-urile se trimit la adresa de mail: palaspelican@yahoo.com. 21 Noi 2023
Foarte urgent! Fac menaj usor, supraveghez batrana, extern-intern, contra cazare (chirie). Rog/ofer seriozitate. Informatii: 0733/401.131. 21 Noi 2023
Liceul de Marina Constanta,cu sediul in Constanta, Soseaua Mangaliei nr 126, anunta demararea procedurii de inchiriere a unui spatiu comercial cu destinatia chiosc alimentar, in data de 15.12.2023,ora 11.00. Caietul de sarcini se ridica de la secretariatul Unitatii de invatamant. Data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. (15.12.2023,ora 8.00). 21 Noi 2023
Conform legi nr. 102/13.04.2023 , alineatul 23.3 , se anunta public obtinerea autorizatiei de constructie nr 48 din 15.11.2013 , emisa de catre Consiliul Judetean Constanta , pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - RESTAURANT SI LOCUINTE LOCATIVE , IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ", pentru amplasamentul din Municipiul Mangalia de pe str. Negru Voda nr 57 , jud Constanta , avand numar cadastral 109717. Titular Black Sea Franchises SRL , reprezentata de Stanica Adrian , sediu social str Ion Mecu nr 8 , Mangalia , jud Constanta 17 Noi 2023
REI INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Octavian Goga, nr. 6, bl. M25, sc. 3, et. 1, ap. 54, sector 3, lichidator judiciar al SC AGREMENT SERV SRL cu sediul in Com. Costinesti, str. Rasaritului, nr. 1, spatiul comercial nr. 1, jud. Constanta CUI 11714498, J13/1008/2019, desemnat conform Sentintei Civile Nr. 1074/19.10.2020 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul nr. 1786/118/2020, ANUNTA SCOATEREA LA VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA, urmatoarele bunuri mobile: Autoturism Jeep Grand Cherokee. Numar inmatriculare B102BNT, an fabricatie 2016. AC Break. SN 1C4RJFBM8GC417060, Diesel, 3L, 184KW, tractiune integrala, AT, Varianta Limited ( cf. dotari ). Valoare 48.000,00 Lei.Pretul de pornire a licitatiilor este indicat mai sus individual pentru fiecare bun mobil la care se va adauga TVA , pret stabilit conform raportului de evaluare nr. 28/2021, aprobat de Adunarea Creditorilor prin Procesul Verbal din data de 05.08.2021 si diminuat conform Regulamentului de Vanzare . Toti cei care pretind vreun drept asupra bunului, vor anunta in scris lichidatorul judiciar, cu cel putin 24 de ore inainte de data stabilita pentru vanzare. Vanzarea bunurilor mobile prin licitatie publica va avea loc la data de 05.12.2023, 19.12.2023, 09.01.2024 si 23.01.2024. Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Octavian Goga, nr. 6, bl. M25, sc. 3, et. 1, ap. 54, sector 3 ora 14:00 si se vor desfasura conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, a codului de procedura civila si a regulamentului de vanzare. Garantia de participare este in cuantum de 25% din pretul de evaluare se va depune in contul unic cu 48 ore inainte de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine direct de la lichidatorul judiciar, la numarul de telefon: 021/323.43.43 e-mail office@reinsolvency.ro. 16 Noi 2023
Subsemnatii Batala Florin-Petrut si Batala Petronela- Lenuta, domiciliati in Orasul Constanta, str. Theodor Sperantia, nr. 38-40, Bl.18B Sc.B, Et.3, Ap.23, Judetul Constanta, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23.1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23. 3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; Autorizatia de Construire nr. 801/27.09.2023, emisa de Primaria Orasului Constanta, Judetul Constanta; Titlul/ descrierea proiectului: "DESFIINTARE PARTIALA, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE CORPURI C1 SI C2, REZULTAND UN SINGUR IMOBIL CU REGIM DE INALTIME PARTER-LOCUINTA UNIFAMILIALA, DESFIINTARE CORP C3 SI IMPREJMUIRE TEREN" 09 Noi 2023
08.12.2023
08 Dec 2023Editia #4490