Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
constanta anunturi
licitatii anunturi
anunturi mamaia
pierderi mamaia
ziar Anunt Constantean
pierderi constanta
licitatii mamaia
anunturi vama veche
anunturi techirghiol
oferte serviciu mamaia

Anunturi Constanta

UAT CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, b-dul. Tomis nr. 51, jud. Constanta, titulara a notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ACTUALIZARE DOCUMENTATIE DE URBANISM ZONA COMPOZITORI, amplasat in Mun. Constanta, Zona delimitata de str. Baba Novac, str. Bogdan Vasile, Incinta Academia navala Mircea cel Batran, prel. Eduard Caudella, aleea Alexandru Gherghel, str. Eliberarii, str. Constantin Bobescu, calea ferata, str. Ionel Perlea, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 28.09.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696 , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 30 Sep 2022
"MUNICIPIUL CONSTANTA cu adresa in mun.Constanta, B-dul Tomis, nr.51 jud,Constanta, titular pentru : ELABORARE PUZ- REGENERARE URBANA ZONA BALADA. ZONA DELIMITATA DE STR.ION LUCA CARAGIALE, STR. THEODOR BURADA, STR.INDUSTRIEI, STR.ARDEALULUI, STR.BUCURESTI SI STR.OBORULUI , in mun.Constanta , jud.Constanta , anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 07.09.2022. s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23" tel/fax 02411546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului." 30 Sep 2022
Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos. Bucuresti, bl. 125, sc. B1, et. 3, ap. 15, jud. Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect SUCCESIUNE pentru termenul din data de 11.10.2022, complet 1 30 Sep 2022
SC RSVTI ELEVATOR SRL, cu sediul in Tulcea, angajeaza 2 Montator, reglor si depanator ascensoare si ajutor montator ascensoare. 0770480476 30 Sep 2022
THEMIS INSOLV IPURL, Lichidator Judiciar al debitoarei SC BUCĂTĂRIE URBANĂ SRL CUI.39184456, J13/938/2018, cu sediul in:Mun.Constanţa, str. Poporului, nr. 36, camera 4, etaj 1, jud. Constanţa, organizează in data de 28.09.2022, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar, LICITATIE PUBLICA, deschisă, cu strigare conform Legii 85/2014, prin care scoate la vanzare un autoturism Wolkswagen Golf, KM 253187, an fabricatie 2005, benzina, la pretul de 8.145 lei echivalent 1.647 euro, la 75% din pretul de evaluare. Bunurile se vand adjudecatarilor libere de sarcini. in cazul neadjudecarii bunurilor la licitatia din data de 28.09.2022, licitatia se va repeta in aceleasi conditii in 10 licitatii saptamanale de L-V, ora 14.00. Conditiile pe care trebuie sa le indeplinească ofertanţii pentru a participa la licitatie sunt cuprinse in caietul de sarcini ce se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la pretul de 1 500 lei/buc. Persoanele interesate sa participe la licitatie au obligatia de a achita o garantie de participare de 10% din pretul de pornire al licitației. Garantia de participare se depune prin virament in contul debitoarei SC BUCĂTĂRIE URBANĂ SRL nr. RO98BREL0002003769750100 deschis la Libra Internet Bank. Informatii suplimentare la tel 0723/655029 sau email teliceanu_elena@yahoo.ro sau office@themis-insolv.com. 28 Sep 2022
ANUNT PUBLICITATE. THEMIS INSOLV IPURL, lichidator judiciar al:SC NICOIULIBOG SRL-D, anunţă vanzarea la licitatie publică a:LINIEI COMPLETĂ de FABRICARE BRICHETE din RESTURI VEGETALE, FORMATĂ din 3 COMPONENTE la pretul de:30.730 lei, 6.454 Euro. Licitaţia va avea loc in data de:10.10.2021, ora:09.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Mun.Constanţa, str.Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa, iar in caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in aceleasi conditii, la aceeaşi oră, prin organizarea a 10 licitaţii publice deschise, săptămanale, cu pretul de pornire al licitatiilor de:70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare intocmit in cauză. Informatii suplimentare se pot obţine la sediul Lichidatorului Judiciar din Mun.Constanţa, strada Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa sau la nr.de telefon:0723/655.029. 28 Sep 2022
SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , CUI 15701490 J13/2547/2003 SEDIUL PESTERA NR. 142/08.03.2021 Anuntul de participare 1. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL, Cod unic de inregistrare RO 15701490, nr. de inregistrare O.N.R.C. J13/2547/2003, cu sediul in Com. Pestera, str. Saidia, nr. 12, judetul Constanta, tel . 0766332604, e-mail: bobe_cb@yahoo.com 2. Proiectului cu titlul "SPATIU DEPOZITARE G.V.S." Actiunea : Echipament de laborator pentru controlul calitatii produselor din vin, inclusiv pentru vinul ; Echipament pentru controlul calitatii produselor si procesarii; Echipamente pentru prezentare si unitati de vanzare. 3. Obiectul contractului - achizitie bunuri 4. Durata de executie 4 ( patru ) luni. 5. Valoarea estimata : 182309,56 lei. 6. Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.03.2021 ora 10:00 8. Data si ora sedintei de deschidere : 16.03.2021 ora 12:00 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , str. SAIDIA, nr. 12, com. Pestera, jud. Constanta, personal sau prin reprezentanti . 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0763646857 sau 0766332604 Reprezentant legal BOBE Cristian Bogdan 28 Sep 2022
CONSTANTA, SC TOMIS GENERAL CONTRACTOR SA Str.ION ROATA nr .3 J13/513/04.02.1991 RO1865914 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TOMIS GENERAL CONTRACTOR S.A.in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si potrivit Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 02.10.2022 ora14.00 la sediul societatii din Constanta, strada Ion Roata nr. 3 cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea situatiilor financiare ale SC TOMIS GENERAL CONTRACTOR S.A. la data de 31.12.2021. Prelungirea mandatului cenzorilor ,pe o perioada de 3 ani , ERACAI ADILE ,SEGHER LIVIA ,CHIRU FLORINA si actualizarea datelor. Revocarea mandatului cenzorului supleant ENACHE ELENA . Alegerea cenzorului supleant PADURICA SIMONA STEFANIA pentru un mandat de 3 ani . Prelungirea mandatului in calitate de administrator in CA dnului BOROS VALENTIN pe o perioada de 4 ani. Diverse . In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc, cu aceeasi ordine de zi, ziua urmatoare respectiv, in data de 03.10.2022 ora 14:00, la sediul societatii din Constanta, strada Ion Roata nr.3. Presedinte al Consiliului de Administratie prin Anirva Manager Srl &nbs 28 Sep 2022
Pierdut card OPITO CA-EBS UCN 97545902110119001 eliberat la data 11.01.2019 cu numele MATEI CRISTIAN DANIEL. IL DECLAR NUL. 26 Sep 2022
Pierdut card OPITO FOET UCN 97545858140122003 eliberat la data 14.01.2022 cu numele MATEI CRISTIAN DANIEL. IL DECLAR NUL. 26 Sep 2022
Cartacuzencu Laurentiu-Mihaita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Tulcea, str.Mistriei, nr.19, este chemat in judecata in calitate de parat la Judecatoria Tulcea in dosarul 1369/327/2022 completul C9 cu termen de judecata la 06.01.2023, pentru pretentii, in contradictoriu cu reclamanta Arion Rodica. 23 Sep 2022
SC WISE FACILITY MANAGEMENT,cu sediul in Mun.Fetesti, angajeaza 80-persoane pentru postul de Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor si 10 persoane Manipulant marfuri. Cerintele postului: studii gimnaziale. Tel:0740241188 22 Sep 2022
Societatea Şantierul Naval Mangalia, cu sediul ȋn Mangalia, str. Intrarea Portului nr.1, angajează: Şofer de autoturisme şi camionete - permis de conducere categoria B. Responsabilităţi: · execută transport de marfă · execută transport persoane · verifică integritatea şi funcţionalitatea mijloacelor de transport necesare desfăşurării activităţii CV-urile se pot trimite pe adresa de mail: office@snmangalia.ro, pană la data de 30.09.2022. Interviul va avea loc pe data de 04.10.2022 ȋncepand cu ora 10:00, iar rezultatele finale vor fi afişate ȋn data de 06.10.2022 pe site şi la sediul societăţii  21 Sep 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC BLACK WATERS SA prin reprezentant Banculescu Stefan, cu sediul in mun.Constanta, B-dul.Alexandru Lapusneanu nr.104A, bl.TS15I, sc.B, et.1, jud.Constanta, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.CONSTANTA: este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si este necesara elaborarea studiului de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATAREA TEMPORARA A AGREGATELOR NATURALE DE RAU IN PERIMETRUL DUNARE-BRAT OSTROV, KM. 364+000 -KM. 365+000", propus a fi amplasat in com. Ostrov, albie minora -fluviul Dunarea, km. 364+000 -km. 365+000, judetul Constanta. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str.Unirii nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet (http://apmct.anpm.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluarea adecvata, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 21 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 15 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare S.C. Gaztub Enterprise S.R.L. titular al proiectului "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", propus a fi amplasat in orașul Scornicești, satele componente ale orașului Scornicești, județul Olt, Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 15 Sep 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 15 Sep 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 15 Sep 2022
*ANUNT PUBLIC ANPM. SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 15 Sep 2022
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 15 Sep 2022
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. 15 Sep 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 15 Sep 2022
*SC INDMAR SRL din Loc Marginea, Jud Suceava, angajeaza TAIETOR MANUAL LEMN DE FOC. Tel 0745592529 15 Sep 2022
*SC DELTAICA SEAFOOD SRL,cu sediul in Tulcea, angajeaza 1-sudor, 1-instalator apa,canal si 8-ambalatori manual. Telefon:0740999323. 15 Sep 2022
*MINERVA NAVIS SRL Tulcea angajeaza sudori, lacatusi, tubulatori. Cerinte: studii 10 clase-medii, limba engleza si romana nivel incepator, experienta min 1 an. Relatii la telefon 0746763975 15 Sep 2022
*LOGI BIC S.R.L.,cu sediul in Mun.Constanta, Str.Verde, Nr.17, Birou nr.1, Parter, Jud.Constanta, angajeaza 2-muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si 1-Operator masini-unelte cu comanda numerica. 0752142371 15 Sep 2022
*SC ALLIANCE AUTO DEVELOPMENT, cu sediul central in Constanta, angajeaza 3 persoane pentru postul de tinichigiu, si 2 persoane pe postul de Vopsitor auto. Tel: 0740241188 15 Sep 2022
*Total Fitness, cu sediul in Constanta, Str.Maior Sofran, nr.9, angajeaza 2-femei de serviciu. Telefon: 0752142371 15 Sep 2022
*ELMAR Trading, cu sediul in Constanta, Bd.Tomis, nr.269, bl.T4A, sc.A, et.4, ap.13, angajeaza 4-lacatus mecanici. Telefon: 0752142371 15 Sep 2022
*SC SURU COM, cu sediul in Sulina, jud.Tulcea, angajeaza 1 Ajutor bucatar. Tel: 0740241188 15 Sep 2022
01.10.2022
01 Oct 2022Editia #4057
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.