Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
pierderi vama veche
licitatii anunturi
pierderi medgidia
anunturi mamaia
adunari generale constanta
constanta anunturi
pierderi mamaia
oferte serviciu techirghiol
pierdut acte eforie nords
licitatii mamaia
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Constanta

Agentia de Informatica Constanta scoate la vanzare prin licitatie publica deschisa, cu strigare si adjudecare la pretul cel mai mare, bunuri materiale defecte, pentru care s-a obtinut aprobarea de scoatere din functiune, valorificarea si casarea. Licitatia va avea loc la data de 04.07.2024, ora 10, la sediul nostru din Constanta, aleea Albastrelelor nr. 10, telefon 0741155098. Documentatia de licitatie, in care se specifica bunurile scoase la vanzare, locul unde pot fi vazute, pretul de pornire al licitatiei si instructiunile pentru ofertanti poate fi achizitionata de la sediul nostru, contra cost, incepand cu data anuntului. Pot participa persoane fizice sau juridice, care pina la inceperea licitatiei vor depune la comisia de licitatie dovada de achitare de 15% din pretul de incepere a licitatiei bunurilor pe care intentioneaza sa le achizitioneze. Conform legislatiei in vigoare, daca nu se indeplinesc conditiile minime de realizare a licitatiei, aceasta se va repeta astfel : a doua licitatie in data de 11.07.2024 ora 10 ; a treia licitatie in data de 18.07.2024 ora 10. 14 Iun 2024
Subscrisul CII Manta Gabriel Dinu, in calitate de lichidator al SC Adam Agro SRL, cu sediul in Or.Voluntari, Str.Erou Dumitru Chivu, nr.46 B, Camera1, Jud.Ilfov, J23/1136/2005, CUI: 17680149, desemnat prin prin rezolutia nr.7220/23.02.2016, pronuntata in dos.nr.12813/23.02.2016 al O.R.C.-Tb. Ilfov, anunta organizarea unei noi licitatii publice competitive pentru vanzarea a 195 loturi de teren agricol situate pe raza UAT Rasova in suprafata totala de 104.1007 ha - la pretul mediu de incepere a licitatiei stabilit prin evaluare in ipoteza vanzarii fortate de 5,848 €/ha. Vanzarea bunurilor, se face, prin licitatie online inchisa destinata doar ofertantilor care pana cel tarziu la data de 30 iunie 2024 isi manifesta intentia de participare la licitatie si indeplinesc conditiile stabilte prin regulamentul de desfasurare: Doritorii vor transmite lichidatorului prin e-mail la adresa mantagabriel57@gmail.com intentia de a participa la licitatie pana cel tarziu la data mai sus mentionata si vor primi ca raspuns conditiile de participare la licitatie si regulamentul de organizare al acestia. La licitatie vor participa ofertantii care indeplinesc conditiile de participare comunicate individual. Datele de desfasurare a licitatiilor vor fi comunicate doar ofertantilor inscrisi pana la termenul limina mentionat. Licitatiile se organizeaza in sistem inchis, prin e-mail sau teleconferinta. Documentele de inscriere la licitatie mentionate in Regulamentul de vanzare, se depun prin e-mail la adresa lichidatorului. Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul pana la data licitatiei. Date despre amplasamentul loturilor de teren, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine de la lichidator. Pentru informatii suplimentare despre bunuri, va rugam sa ne contactati la tel.0724/557.934 sau e-mail. 14 Iun 2024
CNAIR SA, expropriator in numele statului roman pentru realizarea investitiei "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea", ii ANUNTA pe toti titularii drepturilor reale/orice persoane care justifica un interes legitim asupra imobilelor afectate de amplasamentul investitiei identificati conform HG.1602/2022 si HG.705/2023, situate in UAT Braila, UAT Vadeni din Jud. Braila, UAT Smardan si UAT Jijila din Jud.Tulcea, ca in temeiul art. 19(2) Legea 255/2010 si art. 15(1) HG 53/2011, in perioada 14.06.2024 - 25.06.2024, sa depuna in atentia Secretarilor generali ai primariilor, optiunile privind acceptarea cuantumului despagubirii propuse si copii legalizate ale documentelor doveditoare:la Consiliul Local al Municipiului Braila, avand locatia in prezent in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr, 17, e-mail: pmb@pmbr.ro;la Consiliul Local al Comunei Vadeni, in str. Emilia Dumitrescu nr.181, jud.Braila, e-mail: office@vadeni.ro;la Consiliul Local al Comunei Smardan, Str. Preot Stefan Carlan nr. 117, Comuna Smardan, Jud Tulcea, Email: secretar@primariasmardantulcea.ro;la Consiliul Local al Comunei Jijila, Str. Principala nr. 77, Comuna Jijila, Jud Tulcea, E-mail: prmrjijila@yahoo.com.In perioada 26.06.2024 - 27.06.2024, se vor desfasura lucrarile Comisiilor constituite la nivelului Consiliilor Locale Braila, Vadeni, Smardan si Jijila, la sediile mentionate, pentru analiza cererilor si documentelor, in vederea emiterii Procesului verbal si Hotararii de acordare a despagubirilor, titularii urmand a fi convocati prin posta. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, insotit de tabelele cu imobilele expropriate si Decizia de expropriere sunt afisate la sediile si pe web site-urile Consiliilor locale, incepand cu data prezentului anunt. 14 Iun 2024
Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul. 12 Iun 2024
SC Victoria M 2000 SRL , J13/1719/1999, avand CUI RO 12179148 cu sediul in Olimp, Jud Constanta , declar ca am pierdut anexa la certificatul de clasificare Restaurant Ciresica cu numărul 10961 din 5/09/2011. il declar nul. 12 Iun 2024
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 12 Iun 2024
*Pierdut certificat membru CMDR in constanta pe numele Dr. Diana Costandache. IL DECLAR NUL 12 Iun 2024
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 12 Iun 2024
Pierdut document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 - Firma SC. ELYS ASTRA SRL, sediu str. Viilor nr. 56 - Navodari, Jud. Constanta. 12 Iun 2024
SC ELYS ASTRA SRL (J13/1069/2006; CUI 18565377) cu sediul in Navodari, Jud. Constanta, str. Viilor nr. 56, declar PIERDUT si NUL document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 -cu punctul de lucru str. Viilor nr. 56 -Navodari, Jud. Constanta. 12 Iun 2024
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 12 Iun 2024
PFI Dr. Salca H. Horia-Calin - Neurochirurgie CIF 43753509 cu sediul in Str Pescarilor Nr 1 Bl PA8 Sc A Apart 14 Constanta jud. Constanta declar pierdut Certificatul de Inregistrare Fiscala Seria A Nr.1447820 si Registrul Unic de Control aferent lui. 12 Iun 2024
PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul. 12 Iun 2024
Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul. 12 Iun 2024
CONSTANTA- *Declar pierdute urmatoarele acte: Cartela conducatorului auto cu numarul 000000000DLNE000 din 10.09.2020 pe numele Chiscababa Lilia a.n.17.01.1986, cu domociliul. Certificatul de pregatire profesionala a conducatorului auto din11. 09.2020 cu nr:0493396000. Le declar nule. 12 Iun 2024
GAB DESTINY S.R.L .(J13/2689/2015; CUI: 35352824) cu sediul in Localitatea Constanta, Str. SLT Petre Papadopol, Nr. 14, IMOBIL C10, Jud. Constanta, pierdut Certificat Constatator pentru punct lucru din Loc. Constanta,Piata Tomis III-Major Compres, Spatiul Comercial, Nr. 7, Judetul Constanta si Certificat Constatator pentru punct lucru din Localitatea Constanta, Blv. Alexandru Lapusneanu, Nr. 175, PIATA TOMIS 3, Bl. LT7, Et. P, Judetul Constanta. Declar ambele documente nule. 12 Iun 2024
Pierdut Certificat constatator al ScWiena Club Srl, cui 34580972, J13/1129/20015, la punctul de lucru, din Mamaia, Sector plaja IV-subsector 9, jud.Constanta. DECLAR NUL 12 Iun 2024
Agentia de Informatica Constanta scoate la vanzare prin licitatie publica deschisa, cu strigare si adjudecare la pretul cel mai mare, bunuri materiale defecte, pentru care s-a obtinut aprobarea de scoatere din functiune, valorificarea si casarea. Licitatia va avea loc la data de 04.07.2024, ora 10, la sediul nostru din Constanta, aleea Albastrelelor nr. 10, telefon 0741155098. Documentatia de licitatie, in care se specifica bunurile scoase la vanzare, locul unde pot fi vazute, pretul de pornire al licitatiei si instructiunile pentru ofertanti poate fi achizitionata de la sediul nostru, contra cost, incepand cu data anuntului. Pot participa persoane fizice sau juridice, care pina la inceperea licitatiei vor depune la comisia de licitatie dovada de achitare de 15% din pretul de incepere a licitatiei bunurilor pe care intentioneaza sa le achizitioneze. Conform legislatiei in vigoare, daca nu se indeplinesc conditiile minime de realizare a licitatiei, aceasta se va repeta astfel : a doua licitatie in data de 11.07.2024 ora 10 ; a treia licitatie in data de 18.07.2024 ora 10. 12 Iun 2024
Subscrisa CAPEX HOLDING INVESTMENT SRL, cu sediul ĩn Orasul Cernavoda, Str. 9 Mai, Bl.C1, Sc.B, Etaj Parter, Ap.13, judetul Constanta, avand Cod Unic de Inregistrare RO 40288426, reprezentata legal prin Chirescu Viorel, in calitate de administrator, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23^1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; - Autorizatia de Construire nr. 21/20.05.2024, emisa de Primaria Orasului Cernavoda, Judetul Constanta; - Titlul/descrierea proiectului: "CONSTRUIRE LOCUINTE MODULARE (LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE), 2 GARAJE SI AMENAJARE INCINTA 05 Iun 2024
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. nr. 35, telefon/0241/812300, fax/0241/811006 organizeaza licitatie publica pentru: Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, Zona 1n - Cariera Lafarge-Romcim, lot 1, in suprafata de 188.600 mp, identificat cu nr. cadastral 104599, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. 1n - Cariera Lafarge-Romcim, lot 2/1, in suprafata de 13.000 mp, identificat cu nr. cadastral 106287, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. 1n - Cariera Lafarge-Romcim, lot 2/3, in suprafata de 234.400 mp, identificat cu nr. cadastral 106289, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Silozului, nr.115 bis, in suprafata de 37.985 mp, identificat cu nr. cadastral 111362, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Aleea Poporului, nr.4A, in suprafata de 258 mp, identificat cu nr. cadastral 111372, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. General Magheru, nr.1bis, in suprafata de 350 mp, identificat cu nr. cadastral 111367, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Soseaua Constantei, nr.8H, in suprafata de 1396 mp si constructia C1 in suprafata de 63mp, identificat cu nr. cadastral 103125, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Decebal, nr.2A, in suprafata de 290 mp, identificat cu nr. cadastral 111386, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Piateta Decebal, nr.2A, in suprafata de 8 mp, identificat cu nr. cadastral 111369, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Soseaua Constantei, nr.9M, in suprafata de 200 mp si constructiile C1,C2 si C3, in suprafata de 132mp, identificat cu nr. cadastral 111243, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta. Licitatia va avea loc la sediul DGDPP Medgidia, str. Republicii, nr.36 B, in data de 27.06.2024, incepand cu ora 10.00.Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul DGDPP,str Republicii, nr.36B, tel.0241/ 812300, fax:0241/811006. Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP Medgidia, din str. Republicii nr.36 B, in perioada 17.06.2024 - 26.06.2024, pana la ora 12:00. 05 Iun 2024
SUBSCRISA, SC PROD COM CLAS SRL, PIERDUT FISA PRIVIND INCADRAREA NOMINALA A SPATIILRO DE CAZARE PE CATEGORII DIN UNITATEA HOTEL "CLAS" , ORAS EFORIE NORD, STR. ARMAND CALINESCU, JUDETUL CONSTANTA. 26 Mai 2024
ANUNT CONFORM ART. 7, ALIN. 23˄3 DIN LEGEA 50/1991, ACTUALIZATA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 742/11.09.2023 EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - ANUNT INCEPERE LUCRARI EXECUTIE STR. 8 MARTIE NR. 52BIS, CONSTANTA, NR. CA.D. 214822, DURATA DE EXECUTIE 24 LUNI, BENEFICIAR VASILESCU GEORGE-CRISTIAN. DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII: DOCUMENTATIE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PERGOLA, INLOCUIRE ACOPERIS ACCES LOCUINTA SI INCHIDERE BALCON MANSARDA 20 Mai 2024
18.06.2024
18 Iun 2024Editia #4683