Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
anunturi mamaia
pierderi mamaia
licitatii mamaia
pierderi constanta
oferte serviciu techirghiol
publica urgent anunt constanta
anunturi techirghiol
pierderi medgidia
pierdut acte eforie nords
adunari generale constanta

Anunturi Constanta

BTT-SA , Bucuresti, Calea Victoriei 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, RO1573170, secretariat@btt.ro, 021.222.82.36 inchiriaza prin licitatie publica activul teren in suprafata de 2.235 mp din lot 149 situat in incinta Baza BTT Costinesti, jud. Constanta. Licitatia publica va avea loc in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, pe. 22.02.2023, ora 12.00. Informatiile complete se gasesc pe site-ul: www.btt.ro. 08 Feb 2023
Primăria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon/0241/820800, fax/0241/810619 organizează licitaƫie publică pentru: Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren situat in intravilanul mun. Medgidia, din str.Silozului, nr.117A, avand nr. cadastral 110820, in suprafață de 2573 mp, categoria de folosință curți construcții;Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren situat in intravilanul mun. Medgidia, din str.Dobrogeanu Gherea, nr.32, avand nr. cadastral 110864, in suprafață de 50 mp, categoria de folosință curți construcții; Licitaƫia va avea loc la sediul D.G.D.P.P Medgidia, str.Republicii, nr.36 B, in data de 03.03.2023, incepand cu ora 10.00.Relaƫii suplimentare, caiete de sarcini și inscrieri, la sediul D.G.D.P.P, str. Republicii,nr.36B, tel.0241/ 814085, fax:0241/811006. Depunerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P Medgidia, din str. Republicii nr. 36 B, in perioada 20.02.2023 -02.03.2023, pană la ora 12:00. 08 Feb 2023
Anexa Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC VALI STAR AUTO SRL, titular al proiectului "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Punct de colectare al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Modelu, sat Tonea, str. Prel.Calarasi, nr 1D (adresa veche tarla 92/2, parcela1, lot 29, numar carte funciara 24882, numar cadastral 24882) 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si pe adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 07 Feb 2023
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 07 Feb 2023
*SC DIVANASY SRL, cu sediul in Constanta, angajeza 5 muncitori necalificati. Telefon: 0740999323 07 Feb 2023
*SMART TEAM CORPORATION,cu sediul in Mun. Constanta, Str. Liliacului, nr. 5, Cam.1, Jud. Constanta angajeaza 15 ajutori bucatari. Tel: 0743046596 07 Feb 2023
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 07 Feb 2023
*Nafada Construct Ovidiu,cu sediul in Ovidiu, Jud.Constanta, angajeaza muncitori necalificati in industria confectiilor 13 posturi. 0751 146 327 07 Feb 2023
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. 07 Feb 2023
*Pierdut Autorizatie Diriginte de Santier nr. 00015336, emisa la data de 30.04.2010 pe numele Gavra Eduard Marian. O declar nula. 07 Feb 2023
*Pierdut NUI si declaratie de instalare pentru casa de marcat Orgtech Abac serie 494967 si serie fiscala MB0587216815. Le declar nule 07 Feb 2023
ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. SNN SA-BUCURESTI prin Sucursala CNE.Cernavoda, localitatea Cernavoda, str.Medgidiei, nr.2, jud.Constanta, Nr.Reg.Comert: J13/3442/2007, numar de inregistrare fiscala:22554619, organizeaza la sediul Sucursalei CNE.Cernavoda, Pavilion#0, in data de 04.10.2021 orele 10.00, LICITATIE PUBLICA cu STRIGARE pentru VANZAREA de DESEURI INDUSTRIALE DIVERSE, pentru urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:17 04 11/Deseu cablu de aluminu (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/13,000;17 04 11/Deseu cablu de cupru (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/20,000;17 04 02/Deseu de aluminu brut/kg/3,500;17 04 01/Deseu de cupru brut/kg/3,000;17 04 05/Deseu de fier vechi/to/2,000;17 04 05/Deseu inox/kg/20,000;16 06 01*/Deseu acumulatori si baterii industriale de plumb/kg/20,000;17 02 01/Deseu de lemn/kg/50,000;17 04 01/Deseu de bronz/kg/500;20 01 39/Deseu de plastic/kg/5,000. La licitatie pot participa persoane juridice. Documentatia de licitatie poate fi ridicata de la casieria Sucursalei CNE.Cernavoda sau se poate transmite on-line dupa achitarea in numerar/virament bancar a sumei de:50.lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea optiunii fara TVA si se achita cu ordin de plata in contul:nr.RO63RNCB0116049718520008 deschis la:B.C.R.Cernavoda. Inscrierile se pot face la sediul societatii pana la data 01.10.2021 orele 15.00 prin depunerea documentelor solicitate pentru participare la licitatie si a celor care atesta plata garantiei de participare. Detalii suplimentare se pot obtine la sediul Sucursalei.CNE:pentru vizualizare si detalii tehnice la tel.nr.0721/283.408 sau:0241/801.733, iar pentru detalii privind conditiile de participare la tel.:0241/802.110 sau:0721/283.405. In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in datele de:18.10.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:15.10.2021 orele 15.00, respectiv:08.11.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:05.11.2021 orele 15.00. 07 Feb 2023
CONSTANTA- *Pierdut legitimație STUDENT, emisa de UNIVERSITATEA CALLATIS pe numele Andrei Teofil. O declar nula. 07 Feb 2023
*Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL 07 Feb 2023
*Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul 07 Feb 2023
*Pierdut certificat membru CMDR in constanta pe numele Dr. Diana Costandache. IL DECLAR NUL 07 Feb 2023
*Pierdut certificat CPI, certificat ADR si cartela tahograf eliberate de ARR - Agentia Neamt pe numele Didita George - Marius. le declar nule 07 Feb 2023
*Declar pierdut carnet de ambarcatiune agrement identificat cu nr. 16117, proprietar Asociatia Salvati flora si fauna Deltei Dunarii. Declar nul. 07 Feb 2023
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC. DEGARO S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA : NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul : " INTENSIFICARE MASURI BIOSECURITATE IN FERMA FANATNELE APARTINAND DEGARO SRL" , reprezentand doi roboti de spalare si un incnerator , propus a fi amplasat in judetul Constanta, com.Fantanele , Ferma de porci Fantanele. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9-13 si la sediul SC. DEGARO S.R.L., adresa: judetul Vrancea, com. Golesti, str. DJ 205 C, km1, Complex Suintest, et. 3, ap. 8, in zilele de luni-vineri orele 9-14 . Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 07 Feb 2023
*PIERDUT carnet de student eliberat de Universitatea Ovidius din Constanta, facultatea de stiinte ale naturii si stiinte agricole, pe numele Ionita Sebastian. Il declar nul. 07 Feb 2023
*MINERVA NAVIS SRL Tulcea angajeaza sudori, lacatusi, tubulatori. Cerinte: studii 10 clase-medii, limba engleza si romana nivel incepator, experienta min 1 an. Relatii la telefon 0746763975 07 Feb 2023
CONSTANTA- *Pierdut legitimație STUDENT, emisa de Facultatea Mircea cel Batran pe numele Andrei Florentin . O declar nula. 07 Feb 2023
*PIERDUT carnet de student eliberat de Universitatea Ovidius din Constanta, facultatea de stiinte ale naturii si stiinte agricole, pe numele Ionita Sebastian. Il declar nul. 07 Feb 2023
*Total Fitness, cu sediul in Constanta, Str.Maior Sofran, nr.9, angajeaza 2-femei de serviciu. Telefon: 0752142371 07 Feb 2023
*ELMAR Trading, cu sediul in Constanta, Bd.Tomis, nr.269, bl.T4A, sc.A, et.4, ap.13, angajeaza 4-lacatus mecanici. Telefon: 0752142371 07 Feb 2023
*SC SURU COM, cu sediul in Sulina, jud.Tulcea, angajeaza 1 Ajutor bucatar. Tel: 0740241188 07 Feb 2023
Angajam urgent : * muncitori necalificati * muncitori calificati pentru lucrari de constructii -tamplarie aluminiu * montatori fatada ventilata Salariu atractiv. Contract de munca. Bonusuri de performanta. telefon 0745010008 07 Feb 2023
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 07 Feb 2023
*Nafada Construct Ovidiu,cu sediul in Ovidiu, Jud.Constanta, angajeaza muncitori necalificati in industria confectiilor 13 posturi. 0751 146 327 07 Feb 2023
*S.C. DOMENIUL VLADOI S.R.L. CUI-17568120, J13/1526/2005 SEDIUL MURFATLAR Nr.34 din 25.02.2022. Anuntul de participare 1.SC DOMENIUL VLADOI SRL, CUI:17568120, Nr.de inregistrare O.N.R.C. J13/1526/2005, Sediul in Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta.Telefon 0722578768, e-mail: ancamariavladoi@gmail.com. Persoana de contact Ion VLADOI. 2.Denumirea programului si a contractului ,,MODERNIZARE CRAMA VLADOI ″, contract achizitie produse. 3.Obiectul contractului -achizitie PRODUSE : 4.Actiunea 8.Echipament pentru conditionare (imbuteliere, etichetare, ambalare); 8.2.echipamente pentru imbuteliere (inclusiv echipamente si utilaje de spalare/clatire sticle goale), dopuire,capisonare,etichetare,conditionare si ambalare(formare cutii,umplere cutii,paletizare etc.), precum si echipamente utilizate in manevrarea produselor in depozite(transpalete,stivuitoare,etc.) -Electrostivuitor 1.buc 5.Durata contractului:12 luni de la data semnarii. 6.Termen de livrare produse :maxim 4(patru) luni de la plata avansului. 7.Valoarea estimata: 152499,36 lei fara TVA. 8.Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 9.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 07.03.2022 ora-10:00 10. Data si ora sedintei de deschidere: 07.03.2022 ora-12:00 11.Locul si modul de obtinere a documentatiei: SC DOMENIUL VLADOI SRL, Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta, personal sau prin reprezentanti. 12.Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele: 0722578768. Reprezentant legal Anca Maria VLADOI PARASCHIVOIU 07 Feb 2023
09.02.2023
09 Feb 2023Editia #4188