Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
pierderi constanta
pierdut acte eforie nords
anunturi techirghiol
pierderi vama veche
adunari generale constanta
anunturi mamaia
anunturi oferte serviciu
licitatii anunturi
oferte serviciu mamaia
pierderi medgidia
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Constanta

ANUNT CONFORM ART. 7, ALIN. 23˄3 DIN LEGEA 50/1991, ACTUALIZATA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 742/11.09.2023 EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - ANUNT INCEPERE LUCRARI EXECUTIE STR. 8 MARTIE NR. 52BIS, CONSTANTA, NR. CA.D. 214822, DURATA DE EXECUTIE 24 LUNI, BENEFICIAR VASILESCU GEORGE-CRISTIAN. DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII: DOCUMENTATIE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PERGOLA, INLOCUIRE ACOPERIS ACCES LOCUINTA SI INCHIDERE BALCON MANSARDA 20 Mai 2024
Anunt incepere lucrari, conform Autorizatiei de Construire nr. 383/09.05.2024: "Modificare proiect in curs de executie autorizat cu A.C. nr. 1116/17.08.2020 prin modificari interioare, modificari goluri pe fatada si imprejmuire teren", amplasament situat in municipiul Constanta, str. Steagului nr. 12A, Lot 2, nr. Cadastral 249844; beneficiari; RUSU STELIAN si RUSU MARIETA. 16 Mai 2024
Anunt incepere lucrari, conform Autorizatiei de Construire nr. 195/20.06.2023, emisa de Primaria Navodari, privitor la un "Imobil P+4 destinatie locuinte si imprejmuire teren", amplasament situat in Mamaia-Sat, str. M17, lot 13; beneficiara: TOMA MADALINA FRAN- CESCA 16 Mai 2024
Conform Legii nr. 102/13.042023, alinea- tul 23.3, U.A.T., Oras Murfatlar anunta public obtinerea Autorizatiei de Con- struire nr. 09 din 20.03.2024 cu titlul: "Proiect tip - Construire cresa mica," strada Mihail Sadoveanu nr. 8, Oras Murfatlar, judet Constanta 16 Mai 2024
Hotel "Malibu", din Mamaia, angajeaza: bucatar plite/ciorbe, bufetier, ajutor de bucatar, ospatar, ajutor ospatar, debarasator. Oferim salariu atractiv si bonuri de masa. Pentru mai multe informatii, sunati la nr. de telefon: 0753/310.753. 16 Mai 2024
Angajam: tinichigiu industrial, con- ducator auto (trailer), macaragii - macara 35 tone si 55 tone, lacatus confectii metalice industriale, sudori autorizati, sablatori, excavatoristi, muncitori necalificati; salarii atrac- tive! Relatii: 0722/579.640. 16 Mai 2024
ocietate comerciala angajeaza mun- citori necalificati, seriosi, punctu- ali, sa aiba capacitatea de a lu- cra in echipa. Candidatii interesati sunt rugati sa sune la nr. de tele- fon: 0799/220.294, iar ulterior o sa fie contactati telefonic pentru o in- talnire. 16 Mai 2024
ANUNT CONFORM ART. 7, ALIN. 23˄3 DIN LEGEA 50/1991, ACTUALIZATA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 548/05.07.2023 EMISA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - ANUNT INCEPERE LUCRARI EXECUTIE STR. ION ANDREESCU NR. 4, CONSTANTA, NR. CA.D 247060, SD= 112 MP, DURATA DE EXECUTIE 24 LUNI DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII: MODIFICARE AC NR. 141/11.02.2022 "MODIFICARE CORPURI C1, C2, C3 (PRIN RECOMPARTIMENTARI CREARE/INCHIDERE GOLURI USI/FERESTRE LA FATADE, REPARARE CORPURI C2 SI C3, SCHIMBARE FORMA ACOPERIS C2 SI C3), MANSARDARE CORP C1 SI IMPREJMUIRE TEREN" IN TIMPUL EXECUTIEI PRIN CREARE SUBSOL (LA CORPURILE C1,C2,C3), MODIFICARE INALTIME PARAPETI FERESTRE SI BALCOANE( CORP C1), MODIFICARE FINISAJE FATADE(CORP C1), SCHIMBARE DESTINATIE CORP C3 (DIN MAGAZIE IN BUCATARIE) 11 Mai 2024
TRITON SRL, Adresa: B-dul Aurel Vlaicu 217 Constanta Judetul Constanta Nr.inmatriculare J13/1363/1995 CUI RO7424364 PIERDUT CHITANTA SERIA TRT 2015 NR. 90324935 (AMBELE EXEMPLARE, ALBASTRU SI ROSU) SE DECLARA NULA. 10 Mai 2024
Subsemnatul Pasere Adrian-Catalin declar pierdut atestat manager de transport cu nr 0006732 eliberat de A.R.R. Il declar nul. 09 Mai 2024
Se declara pierduta Autorizatia C.E.C.C.A.R. seria A Nr. 003603 emisa la data de 18.01.2007 de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania societatii Siemens srl Bucuresti. Se declara nula. 09 Mai 2024
Pierdut certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto pe numele Conevalic Pavel 09 Mai 2024
PIERDUT atestat sofer in regim de inchiriere pe numele PENA ION. Il declar nul 09 Mai 2024
Pierdut Atestat Transport Marfuri pe numele Cristenco Serghei. Il declar nul. 09 Mai 2024
Popescu Mariana, declar ca am pierdut in conditii necunoscute actele de proprietate ale apartamentului nr. 61 din Constanta, Aleea Topolog , bl. F4, sc. D, Jud. Constanta. Le declar nule. 09 Mai 2024
ROMPETROL RAFINARE S.A., titular al proiectului: CONSTRUIRE CONDUCTA DE RACORDARE LA FACLA ROMPETROL RAFINARE, propus a se amplasa in oras Navodari, b-dul Navodari nr. 215, nr. cadastral 101510, 101511, 101516, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 08 Mai 2024
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA POARTA ALBA, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta, C.F. 4515239, tel/fax: 0241/853228, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri intravilane/extravilane in localitatea Poarta Alba dupa cum urmeaza : 1. Parcela A811/2/2+ A806/2/2, Lot 4, Str. Tepes Voda, nr. 20 - Com. Poarta Alba, in suprafata de 500 mp, pret pornire 4.15 EU/mp. 2. Parcela A811/2/2+ A806/2/2, Lot 28, Str. Ciprian Porumbescu, nr. 4 - Com. Poarta Alba, in suprafata de 500 mp, pret pornire 4.15 EU/mp. 3. Parcela A811/2/2+ A806/2/2, Lot 45, Str. Ciprian Porumbescu, nr. 10 - Com. Poarta Alba, in suprafata de 500 mp, pret pornire 4.15 EU/mp. 4. Parcela A811/2/2+ A806/2/2, Lot 66, Aleea Eroilor, nr. 2 - Com. Poarta Alba, in suprafata de 708 mp, pret pornire 4.15 EU/mp. 5. Parcela A811/2/2+ A806/2/2, Lot 92, Str. Tepes Voda, nr. 6 - Com. Poarta Alba, in suprafata de 500 mp, pret pornire 4.15 EU/mp. 6. Str. Postei, nr. 27, Lot 41 (Str. Caminului, tr II, nr. 1) - Com. Poarta Alba, in suprafata de 390 mp, pret pornire 3.91 EU/mp. La licitatie pot participa persoane fizice si juridice autorizate care doresc achizitionarea de terenuri in zona. Caietul de sarcini se poate obtine de la sediul autoritatii contractante Comuna Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta. Ofertele se depun pana la data de 30.05.2024, ora 12.00, la sediul autoritatii contractante, iar deschiderea va avea loc in data de 31.05.2024, incepand cu ora 10.00. 08 Mai 2024
Anunt licitatie: Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal nr. 35, telefon: 0241/812.300, fax: 0241/811.006, organizeaza licitatie publica pentru: Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, str. Soseaua Constantei nr. 9N, in suprafata de 447 m.p. si constructiile C1 si C2 in suprafata de 208,70 m.p., identificat cu nr. cadastral 111361, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, str. Independentei nr. 12A, lot 1/1/1/2, in suprafata de 734 m.p., identificat cu nr. cadastral 111319, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, localitatea Valea Dacilor, str. Iunus Emre nr. 15A, in suprafata de 1.547 m.p., identificat cu nr. cadastral 111355, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, Zona 1n-Cariera Lafarge- Romcim, nr. lot 1, in suprafata de 188.600 m.p., identificat cu nr. cadastral 104599, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, str. 1n-Cariera Lafarge-Romcim, nr. lot 2/1, in suprafata de 13.000 m.p., identificat cu nr. cadastral 106287, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in municipiul Medgidia, str. 1n-Cariera Lafarge-Romcim, nr. lot 2/3, in suprafata de 234.400 m.p., identificat cu nr. cadastral 106289, proprietate privata a municipiului Medgidia, judet Constanta. Licitatia va avea loc la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B, in data de 28.05.2024, incepand cu ora 10.00. Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul D.G.D.P.P., str. Republicii nr. 36B, telefon 0241/812.300, fax 0241/811.006. Depunerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, din str. Republicii nr. 36 B, in perioada: 16.05.2024-27.05.2024, pana la ora 12.00. Plata se va efectua in contul nostru nr. RO56 TREZ 2322 1360 250X XXXX, Trezoreria Medgidia, CUI-4301456. 08 Mai 2024
Subscrisul CII Manta Gabriel Dinu, in calitate de lichidator al SC Adam Agro SRL, cu sediul in Or.Voluntari, Str.Erou Dumitru Chivu, nr.46 B, Camera1, Jud.Ilfov inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J23/1136/2005, avand CUI: 17680149, desemnat prin prin rezolutia nr.7220/23.02.2016, pronuntata in dos.nr.12813/23.02.2016 al Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, anunta scoaterea la vanzare, prin licitatie publica competitiva, a 195 loturi de teren agricol situate pe raza UAT Rasova in suprafata totala de 104.1007 ha. Vanzarea bunurilor, se face, in mai multe etape, prin licitatie online inchisa destinata doar ofertantilor care in perioada 20-31 mai 2024 isi manifesta intentia de participare la licitatie si indeplinesc conditiile stabilte prin regulamentul de desfasurare: Doritorii vor transmite lichidatorului prin e-mail la adresa mantagabriel57@gmail.com intentia de a participa la licitatie pentru achizitionarea in tot sau in parte a terenurilor scoase la licitatie. Vor fi avute in vedere ofertele primate de lichidator pana cel tarziu in data de 31.05.2024. La prima etapa a licitatiei vor putea participa doar ofertantii care doresc achizitionarea in bloc a tuturor terenurilor si indeplinesc conditiile de participare ce se vor comunica individual. La a doua etapa a licitatiei vor putea participa ofertantii care doresc achizitionarea individuala a unor loturi de teren precum si cei care au optat pentru ambele variante. Datele de desfasurare a licitatiilor vor fi comunicate doar ofertantilor inscrisi pana la termenul limina mentionat. Licitatiile se organizeaza in sistem inchis, intre ofertantii care indeplinesc conditiile mentionate in oferta de vanzare, prin e-mail sau teleconferinta. Documentele de inscriere la licitatie mentionate in Regulamentul de vanzare, se pot depune prin e-mail la adresa lichidatorului. Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul pana la data licitatiei. Date despre amplasamentul loturilor de teren, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine de la lichidator. Pentru informatii suplimentare despre bunuri, va rugam sa ne contactati in perioada 21-31 mai 2024 la nr. tel.0724/557.934 sau pe adresa de e-mail mentionata. 08 Mai 2024
AEK SECURITY angajeaza pentru obiectiv industrial in Constanta: AGENTI SECURITATE - salariu 2880 - 3170 lei NET SEF TURA (obligatoriu permis de conducere) - salariu 3120 - 3430 lei NET Relatii la telefon: 0744.770.504/0766.324.261 25 Apr 2024
Subsemnatul Doga Tanasica, avand domiciliul in judetul Constanta, municipiul Constanta, strada Pictor N. Grigorescu nr 57, Sc B,etaj 2, ap.6, in baza autorizatiei de construire nr.97/07.02.2024, emisa de Primaria Constanta,avand ca obiectiv,CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M, LOCUINTA INDIVIDUALA CU FUNCTIE COMPLEMENTARA,CONFORM HCL nr.103/31.03.2022,anunta ca la data de 15 Mai, ora 8,vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Constanta, strada Pictor N Grigorescu nr 57, avand cartea funciara 229217,si nr.cadastral 229217. 22 Apr 2024
21.05.2024
21 Mai 2024Editia #4655