Oferte ServiciuDiverseLicitatiiAdunari GeneralePierderiContact
ziar Anunt Constantean
oferte serviciu techirghiol
pierderi constanta
anunturi oferte serviciu
pierdut diploma de bacalaureat
licitatii anunturi
oferte serviciu anunturi
pierderi medgidia
anunturi techirghiol
anunturi mamaia
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Licitatii

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Corbu, str. Principala, nr. 38, sat Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, email: office@primariacorbu.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Obiectul inchirierii il reprezinta: spatiul nr. 3 in suprafata de 13 mp din cadrul imobilului "Centru multifunctional cu activitate medicala pe specialitati" situat in str. Principala nr. 287, comuna Corbu, judetul Constanta, numar cadastral 111485-C1, carte funciara 111485, apartinand domeniului public al Comunei Corbu. Inchirierea se face in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 107 din 28.08.2023. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru din cadrul Comunei Corbu, str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, suma ce se achita la casieria Comunei Corbu 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 28/02/2024, ora 12.30 4. Informatii privind ofertele: se regasesc in caietul de sarcini 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 07/03/2024, ora 12.30 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol si Cadastru, str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar, intr-un plic sigilat 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11/03/2024, ora 11.00 in sala de sedinte a Comunei Corbu din str. Principala, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanta. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Constanta, Sectia Contencios si Administrativ Fiscal cu sediul in municipiul Constanta, strada Traian, nr.31, judetul Constanta, telefon/fax:0241582563, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro. 19 Feb 2024
Primaria orasului Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11, tel/fax 0241487121, 0241239578, secretariat@primaria-cernavoda.ro, organizeaza in data de 05 martie 2024, ora 10:00, in sala de sedinte a Consiliului Local, licitatia publica deschisa in vederea inchirierii urmatoarelor spatii: 1. Spatiul situat in str.Prelungirea Seimeni, nr. 25, Cernavoda, in suprafata de 25,68 mp, cu destinatia prestari servicii. Pretul de pornire este de 8 lei/ mp/ luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 2. Spatiul nr. 1 situat in str 9 Mai, FN, in suprafata de 15,20 mp cu destinatia prestari servicii Pretul de pornire este de 14 lei /mp /luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 3. Spatiul nr. 5 situat in incinta Pietei Unirii din str. Unirii, nr. 1A, Cernavoda, in suprafata de 12,30 mp, cu destinatia spatiu comercial de produse alimentare-nealimentare si prestari servicii. Pretul de pornire este de 20 lei/ mp/ luna (conform HCL nr. 284/31.08.2023). 4. Spatiul nr. 8 situat in incinta Pietei Unirii din str.Unirii, nr. 1A, Cernavoda, in suprafata de 15,40 mp, cu destinatia spatiu comercial de produse alimentare-nealimentare si prestari servicii. Pretul de pornire este de 20 lei/ m p / l u n a ( c o n f o r m H C L n r. 284/31.08.2023). Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Primaria orasului Cernavoda, Compartiment Contracte, Spatii si Fond Locativ, contra sumei de 20 lei, incepand cu data de 10 februarie 2024. Ofertele pot fi depuse pana pe data de 4 martie 2024, ora 15:00, la Centrul de Informare Cetateni, str. Dacia nr. 3, Cernavoda. 09 Feb 2024
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, tel. 0241/812300, fax.0241/811006 organizeaza licitatie publica pentru:Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Medgidiei, nr.53, sat Valea Dacilor, in suprafata de 806mp, identificat cu nr. cadastral 102230, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.1 Bis, localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 438 mp, identificat cu nr. cadastral 111205, proprietate privata a mun.Medgidia, jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str.Patriei, nr.1A Bis, localitatea Remus Opreanu, in suprafata de 185 mp, identificat cu nr. cadastral 111209, proprietate privata a mun.Medgidia,jud.Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 372 mp,situat in str.Poporului, nr.2J Bis, identificat cu nr. cadastral 111220, avand categoria de folosinta curti-constructii,jud.Constanta;Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 508 mp,situat in str.Poporului, nr.2Bis 2, identificat cu nr. cadastral 111229, avand categoria de folosinta curti-constructii,jud.Constanta;Vanzarea prin licitatie publica a imobilului compus din teren in suprafata de 3130 mp si constructia C1 in suprafata construita la sol de 730mp , domeniul privat al mun. Medgidia , situat in str.Poporului, nr.2Bis 3, identificat cu nr. cadastral 111230,jud.Constanta;Vanzarea prin licitatie publica a imobilului compus din teren in suprafata de 2920 mp si constructiile C1-C6 in suprafata construita la sol de 603mp , domeniul privat al mun. Medgidia, situat in str.Izvorului, nr.2A, identificat cu nr. cadastral 104553,jud.Constanta Licitatia va avea loc la sediul DGDPP Medgidia, str.Republicii, nr.36 B, in data de 29.02.2024, incepand cu ora 10.00. Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul DGDPP,str Republicii, nr.36B, tel.0241/ 812300, fax:0241/811006.Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP Medgidia, din str. Republicii nr.36 B, in perioada 19.02.2024 - 28.02.2024, pana la ora 12:00. 07 Feb 2024
Subscrisa B.E.J."BOGDAN IONICA" cu sediul in mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, reprezentata prin executor judecatoresc Bogdan Ionica, In conformitate cu disp. art. 839 alin.1 C.P.C., aducem la cunostinta generala ca in ziua de 08.02.2024, ora 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executor Judecatoresc "Bogdan Ionica", din mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in loc. Lumina - 907175, Str. Narciselor nr. 83, Lot 2/4, Judetul Constanta, compus din teren intravilan imprejmuit, in suprafata de 200 m.p., avand categorie de folosinta arabil, care are numar cadastral 109321 si carte funciara deschisa nr. 109321. Pretul de pornire al licitatiei este de 51.700,00 Lei. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa-si arate pretentiile la sediul Biroului Executor Judecatoresc "Bogdan Ionica", inainte de data stabilita pentru vanzare. Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop prin publicatie si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit disp. art. 839 alin.1 lit."l" C.P.C., persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul de consemnari RO19 BREL 0002 0002 7060 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A.-Sucursala Constanta, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei, dovada consemnarii fiind atasata ofertei de cumparare 29 Ian 2024
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA POARTA ALBA, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta, C.F. 4515239, tel/fax: 0241/853228, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri intravilane in localitatea Poarta Alba, dupa cum urmeaza: 1. Str. Postei, nr. 5D, Comuna Poarta Alba, in suprafata de 108 mp, pret pornire 3.88 EU/mp. 2. Str. Caminului, nr. 7A, Comuna Poarta Alba, in suprafata de 93 mp, pret pornire 3 EU/mp. 3. Str. Caminului, nr. 7C Comuna Poarta Alba, in suprafata de 156 mp, pret pornire 5.82 EU/mp. 4. Str. Caminului, nr. 7D Comuna Poarta Alba, in suprafata de 282 mp, pret pornire 5.82 EU/mp. 5. Str. Palatului, nr. 1F, Lot 1 Comuna Poarta Alba, in suprafata de 449 mp, pret pornire 4.23 EU/mp. 6. Str. I.L Caragiale, nr. 30, Lot 129 Comuna Poarta Alba, in suprafata de 500 mp, pret pornire 4.35 EU/mp. La licitatie pot participa persoane fizice si juridice autorizate care doresc achizitionarea de terenuri in zona. Caietul de sarcini se poate obtine de la sediul autoritatii contractante Comuna Poarta Alba, Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta. Ofertele se depun pana la data de 15.02.2024, ora 12.00, la sediul autoritatii contractante, iar deschiderea va avea loc in data de 16.02.2024, incepand cu ora 10.00 29 Ian 2024
22.02.2024
22 Feb 2024Editia #4566